Bokföringsmetoder-kontantmetoden och faktureringsmetoden

När det gäller bokföring så finns det två olika metoder, antingen så använder man som företagare kontantmetoden eller det som kallas faktureringsmetoden.

Kontantmetoden är den bokföringsmetod som är vanligast bland småföretagare då den anses vara något enklare att lära sig och är mindre komplex. Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter först när pengarna faktiskt har överförts.  Den löpande bokföringen sköts helt enkelt när man får in betalning av kunder samt betalar sina leverantörer. För att ett företag ska få använda sig utav kontantmetoden får man som högst ha en nettoomsättning om 3 miljoner kronor per år.  Eftersom man bokför enbart bokför händelserna när in- och utbetalningar sker försvinner helt enkelt ett led i flöden nämligen reskontrabokning av leverantörsfakturor och kundfakturor.

Fakturametoden innebär att både leverantörsfakturor samt kundfakturor bokförs med en gång, och bokförs som en så kallad ”reskontra” tills det att betalningen skett.  Faktureringsmetoden brukar i regel föredras utav dem flesta revisorer då det ger en sannare bild av verkligheten samt gör det enklare att spåra en specifik faktura då man direkt kan spåra den till en viss bokföringspost. När det gäller redovisning av moms så måste man om man använder sig utav faktureringsmetoden lämna in sin moms tidigare än dem som använder kontantmetoden.