Hur bokför man momsredovisningen?

För att bokföra momsredovisningen är den största fallgropen att man råkar vända på debet och kredit.

För att göra rätt brukar jag tänka att momsredovisningen ska nolla skulden på 2611 och nolla fordran på 2641. Har man då bokfört skulden i kredit på 2611 så ska den alltså bokföras i debet nu för att nollas. Lika så om man har bokfört momsfordran i debet på 2641 ska den hamna i kredit nu,

Vanligvis har man mer utgående moms än ingående moms så att man ska betala till skatteverket så det ska alltså uppstå en skuld på konto 2650 i kredit.

I mitt exempel har vi en bokförd momsskuld på 10 000 kr på 2611 och en bokförd momsfordran på 2641 på 6000 kr. Mellanskillnaden är det vi ska betala på 2650.

Konto Benämning Debet Kredit
2611 Utgående moms 10 000
2641 Ingående moms  6000
2650 Momsredovisningskonto 4000

 

 

Hur räknar man moms?

Detta är en vanlig fråga som många missförstår

För att reda ut detta på bästa sätt måste man alltid utgå från priset exklusive moms.

Om du köper en vara som kostar 800 kr exklusive moms är momsen 200 kr och beloppet att betala 1 000 kr. Varför då?  Jo för att 800*0,25=200kr. Därefter blir beloppet att betala 200 kr + 800 kr = 1 000 kr

Vid 12% moms är det inte lika enkelt men det är samma beräkningsformel som gäller: 800 kr*0,12 =96 kr. Belopp att betala blir 896 kr.

Vad händer om jag inte vet beloppet exklusive moms?

Då måste du räkna omvänt och vid 25% räknar man 1 000 kr / 1,25 = 800 kr

Vid 12 % blir det 896 / 1,12 = 800 kr

Det är alltså  en etta före kommatecknet och därefter momssatsen som du dividerar med beloppet inklusive moms.

Vill du därefter veta momsbeloppet är det bara att räkna differensen mellan dessa värden 896 – 800 kr = 96 kr

Helt självklart! Eller hur?