Rut- och Rotarbete

För att minska svartarbete samt stimulera bostadsbyggande och tjänstesektorn har vi i Sverige det som kallas för rot- och rutavdrag. Vad det innebär är att när man anlitar en hantverkare för att renovera hemmet eller att bygga ut huset så kan man ansöka om rot-avdrag. I praktiken innebär det ett statligt subventionerat bidrag på 30% utav den totala arbetskostnaden. Rot-avdraget har inneburit att fler har haft råd att renovera och bygga ut samt har inneburit fler arbetstillfällen för hantverkare.  Maxbeloppet för rotavdrag är 50 000 kr per år.

Rutavdrag är ett liknande skattesubventionerat bidrag som riktar sig mot städföretag och innebär ett totalt avdrag om 50% av arbetskostnaden. Som mest får man ta ut 25000 kr i Rutavdrag per person och år.  Har man däremot fyllt 65 år har man rätt att ansöka om upp till 50 000 per år.

bokföra inköp och leverantörsfakturor

När företaget har gjort ett inköp så måste man bokföra dels vad det är man köpt in, samt även ingående debiterad moms. Vilket inköpskonto man väljer att använda sig utav beror i stort sett på vad det skall användas till. Nedan visar ett exempel på hur ett inköp av miniräknare kan bokas beroende på avsikten kring inköpet.

Om vi har för avsikt att sälja vidare miniräknarna;

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 10 000
2641 Debiterad ingående moms  2000
4010 inköp av varor 8000

Om vi har för avsikt att använda  miniräknarna på kontoret;

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 10 000
2641 Debiterad ingående moms  2000
5411 Förbrukningsinventarier 8000

Om vi har vår logotyp på miniräknarna och harför avsikt att använda miniräknarna i marknadsföringssyfte/som reklamartiklar;

Konto Benämning Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder 10 000
2641 Debiterad ingående moms  2000
5900 Reklam och PR 8000

När man sedan ska betala sin leverantörsfaktura bokför man enligt följande;

Konto Benämning Debet Kredit
1931 Bankgiro 10000
2440 Leverantörsskuld 10000

Val av bokföringsprogram

Vill man ha webbaserat program är valet enkelt. Givetvis är det Visma eEkonomi. Man har automatisk bankavstämning och man kan skicka fakturan direkt till kunden utan att behöva skriva ut den. Bokföringen sker näst intill helt automatiskt och det finns smarta kopplingar till webbshop och iZettle om man tar betalt med kort. I många år har det tidigare varit Fortnox som har varit den ledande leverantören av webbaserade bokföringsprogram men de har halkat efter på senare år och Visma har kommit ikapp deras försprång.

Bokföringsmetoder-kontantmetoden och faktureringsmetoden

När det gäller bokföring så finns det två olika metoder, antingen så använder man som företagare kontantmetoden eller det som kallas faktureringsmetoden.

Kontantmetoden är den bokföringsmetod som är vanligast bland småföretagare då den anses vara något enklare att lära sig och är mindre komplex. Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter först när pengarna faktiskt har överförts.  Den löpande bokföringen sköts helt enkelt när man får in betalning av kunder samt betalar sina leverantörer. För att ett företag ska få använda sig utav kontantmetoden får man som högst ha en nettoomsättning om 3 miljoner kronor per år.  Eftersom man bokför enbart bokför händelserna när in- och utbetalningar sker försvinner helt enkelt ett led i flöden nämligen reskontrabokning av leverantörsfakturor och kundfakturor.

Fakturametoden innebär att både leverantörsfakturor samt kundfakturor bokförs med en gång, och bokförs som en så kallad ”reskontra” tills det att betalningen skett.  Faktureringsmetoden brukar i regel föredras utav dem flesta revisorer då det ger en sannare bild av verkligheten samt gör det enklare att spåra en specifik faktura då man direkt kan spåra den till en viss bokföringspost. När det gäller redovisning av moms så måste man om man använder sig utav faktureringsmetoden lämna in sin moms tidigare än dem som använder kontantmetoden.

Hur bokför man momsredovisningen?

För att bokföra momsredovisningen är den största fallgropen att man råkar vända på debet och kredit.

För att göra rätt brukar jag tänka att momsredovisningen ska nolla skulden på 2611 och nolla fordran på 2641. Har man då bokfört skulden i kredit på 2611 så ska den alltså bokföras i debet nu för att nollas. Lika så om man har bokfört momsfordran i debet på 2641 ska den hamna i kredit nu,

Vanligvis har man mer utgående moms än ingående moms så att man ska betala till skatteverket så det ska alltså uppstå en skuld på konto 2650 i kredit.

I mitt exempel har vi en bokförd momsskuld på 10 000 kr på 2611 och en bokförd momsfordran på 2641 på 6000 kr. Mellanskillnaden är det vi ska betala på 2650.

Konto Benämning Debet Kredit
2611 Utgående moms 10 000
2641 Ingående moms  6000
2650 Momsredovisningskonto 4000

 

 

Hur räknar man moms?

Detta är en vanlig fråga som många missförstår

För att reda ut detta på bästa sätt måste man alltid utgå från priset exklusive moms.

Om du köper en vara som kostar 800 kr exklusive moms är momsen 200 kr och beloppet att betala 1 000 kr. Varför då?  Jo för att 800*0,25=200kr. Därefter blir beloppet att betala 200 kr + 800 kr = 1 000 kr

Vid 12% moms är det inte lika enkelt men det är samma beräkningsformel som gäller: 800 kr*0,12 =96 kr. Belopp att betala blir 896 kr.

Vad händer om jag inte vet beloppet exklusive moms?

Då måste du räkna omvänt och vid 25% räknar man 1 000 kr / 1,25 = 800 kr

Vid 12 % blir det 896 / 1,12 = 800 kr

Det är alltså  en etta före kommatecknet och därefter momssatsen som du dividerar med beloppet inklusive moms.

Vill du därefter veta momsbeloppet är det bara att räkna differensen mellan dessa värden 896 – 800 kr = 96 kr

Helt självklart! Eller hur?

 

 

 

 

 

 

Bokföra försäljning av varor

Det kanske vanligaste bokföringsexemplet är hur man bokför försäljning av varor.  I exemplet går vi igenom försäljning med 25% moms och i exemplet betalar kunden 1000 kr varav moms 200 kr.

Kunden betalar med kontanter 1910

Konto Benämning Debet Kredit
1910 Kassa  1000
2611 Utgående moms  200
3051 Försäljning varor 25%  800

Kunden betalar med kort 1930

Konto Benämning Debet Kredit
1930 Bank/företagskonto  1000
2611 Utgående moms  200
3051 Försäljning varor 25%  800

Kunden betalar inte utan får en faktura istället (vid faktureringsmetoden)

Konto Benämning Debet Kredit
1510 Kundfordring  1000
2611 Utgående moms  200
3051 Försäljning varor 25%  800

 

Hur skapar man företag?

Först av allt går man in på http://verksamt.se som är en webbsida framtagen av myndigheterna Skatteverket, bolagsverket och Tillväxtverket. Där loggar man in med e-legitimation / bankid och registrerar sitt företag.

 

 

Företagsformer – Aktiebolag

För att starta Aktiebolag krävs det att du har 50 000 kr i startkapital. Detta innebär inte att det kostar 50 000 kr utan det betyder att du måste ha så mycket pengar i ditt bolag.

Aktiebolag är en egen juridisk person så det är inte du som drabbas personligen om aktiebolaget skulle gå dåligt. Fördelarna med aktiebolag är att det är lägre skatt och du kan ta ut pengar i form av utdelning som inte beskattas lika högt som vinst i enskild firma.

Företagsformer – Enskild firma

Enskild firma är det enklaste att starta och driva eftersom du inte behöver registrera dig hos bolagsverket. Ditt organisationsnummer är samma som ditt personnummer.

I en enskild firma lägger du ihop firmans inkomst och din privata inkomst för att sedan skatta på alltihopa. Du har ingen lön i en enskild firma utan det du får är det som blir över efter att alla dina utgifter har dragits av.

Det är ganska vanligt att man driver enskild firma utöver sin anställning men se upp så att du inte tjänar för mycker på det för då bör du ombilda till aktiebolag för att slippa hög marginalskatt (statlig skatt).